Het bedrijf

 

Het bedrijf telt 60 melk- en kalfkoeien, 420.000 kg melk en 31 ha land. Het is onze doelstelling om de melk op een goedkope manier te produceren, je kunt immers de kosten beheersen en de opbrengst niet. De huisvesting bestaat uit 2 stallen, waarvan er 1 omgebouwd is vanaf varkensstal en de andere is gebouwd in 1996. De stal van 1996 bied ruimte voor alle melkkoeien en het oudste jongvee.

 

Back