Het bedrijfsprofiel

 

Historisch overzicht:

Het bedrijf is hier gevestigd in 1908. Het bedrijf telde toen 8 koeien en 6 ha land. Door de jaren heen is het bedrijf uitgegroeid tot 20 ha eigendom en 11 ha pacht. Siemjan en Dirma hebben het bedrijf in 1979 overgenomen. In 1972 is er een ruilverkaveling geweest, in 1994 is d.m.v. een landruil al het land rondom het bedrijf komen te liggen. In 1996 is er een nieuwe loopstal gebouwd. Omvang en structuur van het bedrijf. Het veehouderijbedrijf werkt onder een maatschap.

 

Nu:

Het bedrijf telt 31 ha en 420.000 kg melkquotum. Er lopen 60 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Het bedrijf is gelegen aan de Langereis in Nieuwe Niedorp. Het personeel bestaat uit 20 uur boerenhulp en 30 uur eigen arbeid. De boerenhulp is er omdat dhr. S.J. Schenk een bestuursfunctie buiten de deur heeft. De boerenhulp verzorgt het melken.

 

Productaanbod:

De enige producten dat aangeboden word is melk en vlees. Andere producten of diensten worden er niet aangeboden.

 

 

Back